onsdag den 22. maj 2019

Frihed lighed og fælleskab

Vi lever i en tid med forvirring, råb og skrig, fake news, oprustning og grådighed, klimaforandringer og nedsmeltning af fornuft og klode og en unuanceret bølle fra USA. 
Reelt ved vi ikke om det er en mellemkrigstid, vi lever i, så derfor gør noget for freden.
Forfatteren Otto Gelsted skrev i digtet - ”Nazismen i vores eget sind”:
”Mosekone og månemand mødtes og sang: Lad os koge af lys og tåge / noget der kan forvirre de dumme / og ærgre de kloge! Lad os dreje sandheden vrang /  lad os gøre det kloge dumt, lad os bøje det rette krumt!”

HVIDVASK OG ØKONOMISK KRIMINALITET 
Krisen i 2008 var resultatet af finanssektorens helt bevidst konstruerede højrisikolån. I juni 2009 steg antallet af nye ledige i byggefagene med over 350 % i forhold til 2008 (1).
Stein Bagger svindlede for 800 millioner kroner. 
Panama Papers blev en sag imod 317 danske selskaber og 500 danske privatpersoner.  
Udenlandske svindlere fik 12 mia. kr. tilbage i udbytteskat i Danmark. En del af organiseret svindel med udplyndring af europæiske landes statskasser for mere end 400 mia. kr. 
Danske Bank i Estland hvidvaskede 1.500 milliarder kroner. Deres direktør Thomas Borgen måtte gå af men han forlod banken med mindst 13,7 millioner kr. Vi har lov mod hvidvask og finansiering af terrorisme, spørgsmålet er, om der er finansieret terrorisme i de milliarder af kroner som Danske Bank hvidvaskede. 
Britta Nielsen stjal sandsynligvis 110 millioner kr. af satspuljemidlerne, som reelt er pensionisternes penge, og som nogle politikere leger julemand for. 
17 personer er anklaget i Greed-sagen. Ifølge specialanklager Maria Cingari har de stået bag en omfattende ’fakturacentral’, som har udstedt tusindvis af fiktive fakturaer. Selskabssvindel for omkring 500 millioner kroner. Ca. 1.000 selskaber helt almindelige københavnske og sjællandske håndværks- og rengørings-firmaer, skal have købt fiktive fakturaer hos de 17 tiltalte (2).
Og så igen igen – Nordea, hvidvask i hjertet af København. Det får tilsyneladende aldrig ende.

FRYGTEN FOR FATTIGDOM
I november 2018 blev hjemløse Morten Normann Jacobsen en morgen vækket af politiet. Han havde sovet på gaden ved Rundetårn i København. For dette fik han en bøde på 1.000 kr. og tre måneders zoneforbud mod at opholde sig i København. Husk hjemløsheden er en situation, der kan ramme os alle. 

Over 13.000 seniorer lever i fattigdom (3).

Ionut Ioan er fra Rumænien, og han kom til Danmark for at arbejde i byggebranchen. Han kom til at bo 
i en faldefærdig rotterede uden senge og uden varme, og lønnen ved arbejdet var sorte penge. Ionut Ioan fortæller, at der i weekenden ofte var fest med hash, sprut og høj musik. Ionut sad bare og kiggede på, fordi han hverken drikker eller tager stoffer. Det var cheferne, som kom forbi med stoffer og alkohol (4).

FNs 17 Verdensmål er et forsøg på international solidaritet. Det handler om - afskaf fattigdom, stop sult, sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse, ligestilling mellem kønnene, rent vand, bærerdygtig energi, anstændige jobs og økonomisk vækst, innovation og infrastruktur, mindre ulighed, bærerdygtige byer og lokalsamfund, ansvarlig forbrug og produktion, klimaindsats, livet i havet og livet på land, fred, retfærdighed og stærke institutioner samt partnerskab for handling! 
Danmark har tilsluttet sig disse verdensmål. Om fattigdom står der bl.a.
”Inden 2030 skal det sikres, at alle mænd og kvinder, har lige ret til de økonomiske ressourcer samt adgang til basale serviceydelser, ejerskab og kontrol over land og andre former for ejendom, arv, na-turressourcer, passende ny teknologi og finansielle tjenesteydelser herunder mikrofinansiering.” (5)
Fattigdom er reelt et fængsel uden tremmer, hvor mennesker er fastlåst i en ulykkelig situation. 
Fattigdom er samfundets omsorgssvigt.

De rige har en ting til fælles med de fattige, der bliver flere af dem. Antallet af økonomisk fattige er siden 2004 steget med 28.000 personer. Den skæve udvikling er for 3F’s formand, Per Christensen, stærkt bekymrende. - Det er en uhyggelig udvikling. På den ene side oplever vi, at flere kommer i beskæftigelse i de her år. På den anden side er vi ved at sætte en hel gruppe af udviklingen. Vi ser nu resultaterne af flere års konsekvente nedskæringer på ydelser - både kontanthjælp og dagpenge (6)

FRYGTEN FOR NEDSLIDNING, SYGDOM OG UDSTØDELSE
”Forskning viser, at de fleste mennesker vil opleve smerter i kroppen i løbet af livet, og at det er svært at fastslå, om smerterne skyldes arbejdet. Men når det kommer til fysisk hårdt arbejde, viser forskningen en sammenhæng mellem arbejde og ondt i ryggen samt andre former for smerter i muskler og led.” (7)

Blå politikere mener ikke, at kortere levetid nødvendigvis har noget med folks arbejde at gøre: ”Det er sikkert livsstilssygdomme”, sagde Jacob Jensen, Venstres finansordfører til B.T. Joachim B. Olsen mente, det heller ikke: ”Det er der intet, der tyder på. Når man kigger på grundene til, at der er ulighed i levealder, så er det helt overvejende rygning, alkohol og motion, der slår meget kraftigt ud” (8)
25 % af de ufaglærte 65-årige i 2005 var død inden for ti år, for akademikere var det samme tal under 14 %. (9)

Beskrivelser af anmeldte ulykker ved muskel- og skeletbelastning står for det modsatte af de blå politikeres udsagn:
”En brolægger arbejder med manuel sætning af brosten og mærker et knæk i ryggen. Scanning af ryggen viser en diskusprolaps. 
Arbejdsmand nedbrød betonvæg med tung el-mejselhammer. Der blev arbejdet i 10 timer kun afbrudt af udkørsel af affald. Meget af arbejdet foregik over skulderhøjde. Skulder gået af led. 
Struktør flytter 5 stk. 12 meter lange armeringsjern. Struktøren trækker i løftestrop, rundt om arme-ringsjernene. Da han trækker i stroppen får han et knæk i ryggen. 
En tømrer løfter og stikker spær træ op på stillads i fire meters højde. Arbejdet fører til akut overbe-lastning i venstre underarm.
Murer ligger på knæ og lægger fliser. Da han rejser sig låser knæet og giver smerter i knæet. Skaden fører til langt sygefravær.”
I 2016 var der 873 anmeldte muskel erhvervsskader ved anlægsarbejde, opførelse og nedrivning af byggeri samt færdiggørelse af byggeri (10)

AFSLUTNING
Hvad gør vi så ved alt dette, der forvirrer de dumme og ærgrer de kloge, drejer sandheden vrang og gør det kloge dumt? 
En nationalistisk social politik er populær ude i verden og hos os. Men det er en djævelsk farlig vej. Det er noget for de historieløse. Det er noget, man finder på historiens losseplads, og der finder man kun skidt, krig, død, had, nød og elendighed samt ufred. 
Vi organiserer, vi agiterer, vi argumenterer, vi går på gaden, vi demonstrerer, vi kæmper. Vi lærer af over-enskomstforhandlingerne i 2018. Vi stiller krav til arbejderpartierne - stop med taktisk politik, stå sammen, skab enhed om politiske hovedpunkter. 
Vi vil ikke havne i en skumring, hvor de rødeste katte er grå. Vi vil ikke gå til grunde i en forplumring. Vi er træt af den forsonlige udviklings mænd og kvinder. For vi ved, at før fanden får sko på, er det endt i det gamle igen. Det gælder dit ja eller nej, du må vælge den levende vej. Lad de forsonlige bygge kasteller i luften og tro på en afdød kultur. Skal der bygges et hus for fornuften, må det rejses på arbejdets mur. For lighed, mod fattigdom og social dumping, mod nedslidning - for et sundt og sikkert arbejdsmiljø.