fredag den 3. juni 2011

Kreativ platform og byens billeder

Så blev det sommer og luftkastellerne flyver frit
Også i "Den Gamle By" skinnede solen, da JPs visuelle redaktion tænkte nye tanker ved en seance i kreativ ideudvikling med Lotte O ved roret. Et magisk "øjeblik".

Byens billeder
Vi har lavet al grafisk design fra piktogrammer til skiltning, plakat, busstreamer, banner og postkort til den kommende udstilling Byens billeder på Kulturhistorisk Museum i Randers. Byens billeder er en fotoudstilling med eksempler på den store samling, der i disse år digitaliseres på Randers Lokalhistoriske Arkiv. Fotos, der i tid strækker sig over 150 år - fra en af byens første fotografer i midten af 1800-tallet til årtusindskiftet. Udstillingen starter d. 24. juni og slutter d. 23. oktober, og der er gratis entré.


Udstillingsplakaten og nogle piktogrammer i deres nuværende form der i farvevalg tager udgangspunkt i museets identitetsprogram.

Undervisning i løbet af sommeren og efteråret
Til sidst nogle datoer for Verners undervisning for sommeren og efteråret:
Sommerskole i Maleri d. 6. 6 - 10. 6 fra kl. 9 - 14.30 i Kolding
info og tilmelding hos FOF Kolding
Sommerskole i Grafik d. 17.6 - 19.6 fra kl. 9 - 14.30 i Århus
info og tilmelding hos Kunst & Design

Sommerskole i Grafik d. 23. - 25.6 fra kl. 9 - 14.30 i Flensborg
info og tilmelding has Aktivitetshuset

Sommerskole i maleri d. 11.8 - 12.8  fra kl. 9 - 14.30 i Flensborg
info og tilmelding has Aktivitetshuset

Kurser og aftenskole i efteråret:
Mandagsaftener i maleri hos Kunst & Design, Århus fra d. 5. september -10. oktober kl. 18.30 - 21.15
og fra d. 24. oktober - 5. december kl. 18.30 - 21.15
info og tilmelding hos Kunst & Design
Ekspressivportrætmaleri trin 1 d. 24. - 25. 9 i Kolding
info og tilmelding hos FOF Kolding

Ekspressivportrætmaleri for undervisere d. 6.10 Odense
CFU, center for undervisningsmidler

Ekspressivportrætmaleri for undervisere d. 13.10 Vejle
CFU, center for undervisningsmidler
Ekspressivportrætmaleri trin 1 d. 5. - 6. 11 i Århus
info og tilmelding hos Kunst & Design
Ekspressivportrætmaleri trin 2 d. 19. - 20. 11 i Kolding
info og tilmelding hos FOF Kolding

Ekspressivportrætmaleri trin 2 d. 26. - 27. 11 i Århus 
info og tilmelding hos Kunst & Design